Voor wie
Logo Het Speelbos

VOOR WIE

Bij Het Speelbos kunnen kinderen en jongeren terecht van 4 tot 16 jaar met emotionele en sociale problemen.


Oorzaken hiervan kunnen zijn:


 • Het overlijden van een dierbaar persoon
 • Scheiding van ouders
 • Ziekenhuisopname
 • Een ongeval of ernstige ziekte
 • Problemen in de thuissituatie of op school
 • Gepest worden op school
 • Emotionele verwaarlozing
 • Slachtoffer zijn van mishandeling of seksueel misbruik
 • Hoogsensitiviteit


Ook kan een kind moeite hebben met het accepteren van zijn of haar eigen mogelijkheden en beperkingen, zoals:


 • Een lichamelijke of verstandelijke beperking
 • Een chronische ziekte
 • Een beperking door PDD-nos, ADHD of hechtingsproblematiek
 • Verandering in de gezinssituatie
 • Uithuisplaatsing
 • AdoptieSpeltherapie is een speelse, laagdrempelige vorm van therapie waarbij het contact met het kind op een warme, vertrouwelijke manier voorop staat.


Speltherapie helpt kinderen met:

 • Het ontwikkelen van eigenheid
 • Het maken van eigen keuzes
 • Het nemen van eigen verantwoordelijkheid
 • Het vergroten van zelfvertrouwen
 • Het vergroten van sociale weerbaarheid
 • Het vergroten van sociale vaardigheden
 • Het vergroten van zelfbeheersing
 • Gevoelens uiten
 • Bewustwording van eigen krachten en hulpbronnen


Naast het therapieproces, is ook de samenwerking met ouders van belang.

Als ouder kent u uw kind het best en een goede samenwerking heeft een positieve invloed op het verloop van de therapie.

KINDEREN MET EEN (LICHT) VERSTANDELIJKE BEPERKING

Bij Het Speelbos kunt u ook terecht wanneer uw kind een (licht) verstandelijke beperking heeft. Voor kinderen met een beperking kan de wereld groot, onveilig en onvoorspelbaar voelen. In essentie is er geen verschil tussen speltherapie voor kinderen zonder of mét verstandelijke beperking. Een kind, al dan niet beperkt, wordt aangemeld omdat het door emotionele problemen vastloopt of dreigt vast te lopen in zijn ontwikkeling. Kinderen met een verstandelijke beperking hebben minder mogelijkheden om zich uit te drukken in taal. Soms moeten deze kinderen meer gestimuleerd worden om te spelen. De therapeut is vaak directer in het handelen door het bieden van structuur en duidelijkheid. Ook de mogelijkheden van het kind, de leeftijd en de interesse spelen een rol.


"Uw kind kan binnen speltherapie op spelende wijze

zijn beperkingen leren accepteren

en zijn eigen mogelijkheden en krachten ontdekken."


Kinderen van 4 tot 12 jaar en jongeren van 12 tot 20 jaar kunnen aangemeld worden bij Het Speelbos.

© Copyright 2017 - Het Speelbos | Corporate identity & webdesign The Brand Boys