Home

Wanneer praten over

wat je voelt lastig is…

HET SPEELBOS

PRAKTIJK VOOR SPELTHERAPIE EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Speltherapie is een vorm van therapie voor kinderen en jongeren, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen.

OVER SPELTHERAPIE


Wij volgen het kind in zijn spel, brengen onder woorden wat er gebeurt en spelen mee.

VOOR WIE


Bij Het Speelbos kunnen kinderen en jongeren terecht van 4 tot 16 jaar met emotionele en sociale problemen.

OVER MIJ


In mijn visie is ieder kind uniek, heeft ieder kind een eigen verhaal en zijn kinderen niet in hokjes te plaatsen.

Het Speelbos biedt

begeleiding bij de verwerking van

een echtscheiding…

…of bij het verlies van een dierbaar persoon.

Voor een kind dat niet lekker in zijn vel zit of iets naars heeft meegemaakt, is het niet altijd makkelijk zich te uiten. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor een kind vastloopt in zijn ontwikkeling. Zo kunnen een ziekenhuisopname, het overlijden van een dierbaar persoon of voortdurend gepest worden op school een grote impact hebben. Als ouder is dit veelal te merken aan gedragsverandering bij het kind. Hierbij kunt u denken aan:


 • Boze buien
 • Verdrietige buien
 • Teruggetrokken gedrag
 • Agressief gedrag
 • Bedplassen en/of broekpoepen
 • Lichamelijke klachten zoals buikpijn of hoofdpijn
 • Slaapproblemen
 • Angstige dromen
 • Moeilijk kunnen concentreren
 • Eetproblemen
 • Faalangstig zijn


Spelen is voor kinderen een hulpmiddel om uiting te geven aan hoe zij zich voelen en de wereld ervaren. Speltherapie is een vorm van hulpverlening aan kinderen die sociaal-emotioneel zijn vastgelopen. Middels deze therapie kunnen kinderen de ervaringen in hun leven ordenen, trauma’s verwerken en hun eigen kwaliteiten en krachten ontdekken zodat ze deze verder kunnen ontwikkelen.