Mijn werkwijze

MIJN WERKWIJZE


De intake


Voordat uw kind bij mij in therapie komt vindt eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats.


Samen zullen we kijken naar de biografie van uw kind en de zorgvraag en of de lasten die het kind ervaart. Voor een goede voorbereiding op dit gesprek vraag ik u een kort ‘levensverhaal’ van uw kind op papier te zetten. Indien uw kind al eens eerder in behandeling is geweest, vraag ik u desbetreffende informatie ook mee te nemen.


De observatie


Wanneer u na het kennismakingsgesprek van mening bent dat speltherapie een passende vorm van therapie is voor uw kind, zullen er om te beginnen drie observatiesessies plaats vinden.


De observatieperiode zal afgesloten worden middels een oudergesprek.

Hierin zal ik samen met u een behandelplan opstellen en doorspreken.


De behandeling


De ervaring leert dat een kind in totaal 10 tot 20 sessies nodig heeft om weer op eigen kracht verder te kunnen.


De sessies zullen over het algemeen wekelijks plaats vinden en duren 45 minuten.

Iedere drie á vier weken zal er een oudercontact plaats vinden, indien gewenst kan dit telefonisch.


Tijdens deze contacten wordt de voortgang van de therapie besproken.

Ook zal ik, wanneer nodig, praktische adviezen geven voor de thuis of schoolsituatie.

De contacten met zowel u als uw kind zijn vanzelfsprekend vertrouwelijk.

(Voor nadere informatie, zie beroepscode)


Tijdens de sessies wordt er doelgericht en individueel gewerkt middels verschillende methodieken:


Spel, spelbeelden en spelinterventies

Methodieken gericht op sociale vaardigheden en emotie-regulatie

Methodieken gericht op zelfinzicht

Lichaamsgerichte oefeningen en visualisaties

Hulpbronverhalen


Dit zijn verhalen, op maat geschreven, waarin op symbolische wijze iets kan worden uitgelegd of geleerd. Het kind kan de boodschap van het verhaal oppakken en vervolgens vertalen naar de

eigen situatie.


De afsluiting


In samenspraak met u en uw kind wordt besloten wanneer de therapie kan worden afgebouwd, gevolgd door een eindgesprek.


Ik bied u de mogelijkheid, wanneer u dit van te voren aangeeft, een eindverslag te ontvangen. In dit verslag geef ik een samenvatting van het verloop en de inhoud van de therapie. Conclusies, handvaten en adviezen kunt u ook in dit eindverslag terug vinden.