EMDR

EMDR

EMDR


Soms kan een nare ervaring zoveel impact hebben dat kinderen vast blijven zitten in die ervaring. Door EMDR in te zetten tijdens de spelsessies kan een kind de nare ervaring net wat sneller verwerken. In de meeste gevallen zal EMDR een onderdeel uitmaken van de speltherapie.


Wat is EMDR


EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Vertaalt betekent dit dat door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd.

Deze traumatische herinneringen worden steeds opgeroepen door situaties die lijken op betreffende traumatische gebeurtenis. Dat kan zijn door een geluid, een geur of een beeld. Daardoor komen de herinneringen (onbewust) terug evenals de lichamelijke reacties van toen.


Bij EMDR wordt de nare herinnering(en) teruggehaald met de daarbij de mogelijke beelden, gedachten of gevoelens. Dit gebeurt door middel van:

  1. Het volgen van de hand van de therapeut met de ogen;
  2. Door bilaterale audio stimulatie (toon- klikjes via koptelefoon);
  3. Zachte tikjes op de knieën of handen.


Belangrijk om te benoemen is dat ook bij deze vorm van therapie het tempo van het kind voorop staat. Alles interventies worden op een kinderlijke manier, waar passend met humor en bewegen, ingezet. 


Bij welke klachten EMDR


Kinderen kunnen na een ingrijpende of schokkende gebeurtenis ander gedrag, klachten of problemen gaan vertonen. Zo kunnen ze onder andere last krijgen van nachtmerries, vermijding van personen of plaatsen. Maar ook kunnen ze zich juist opeens heel druk of rusteloos gedragen. De traumatische ervaringen kunnen te maken hebben met pesten, scheiding van ouders, een medische ingreep, een ongeval, misbruik of verhuizing.

Het is niet altijd duidelijk waardoor de klachten komen. Desondanks heeft  het kind heeft wel last van nare gevoelens die steeds weer terugkomen. Gedacht kan worden aan onzekerheid, angsten, schaamtegevoelens, verdriet, somberheid, boosheid of lichamelijke klachten.

Het komt ook voor dat kinderen een diagnose krijgen voor een stoornis terwijl er sprake is van een onverwerkt trauma. Vandaar dat het belangrijk is om altijd eerst zorgvuldig te kijken naar wat er precies aan de hand is.


Voordelen van EMDR

  • Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is. Klachten verminderen of verdwijnen met een blijvend resultaat.
  • EMDR is zeer effectief in relatief weinig sessies. Bij enkelvoudig trauma zijn vaak 3 tot 5 sessies voldoende.
  • Toepassing van EMDR bij kinderen kan al vanaf zeer jonge leeftijd.
  • Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.


Naast het geven van EMDR aan kinderen, is Annemiek ook EMDR Practitioner voor volwassenen. Vaak zie je dat kinderen de spiegel voor hun ouders zijn. Het kan voorkomen dat de therapie van het kind, ook bij de ouder was losmaakt of bovenhaalt. Hoe mooi is het dan om ook dit stukje samen aan te pakken met EMDR zodat iedereen in het gezin in zijn of haar kracht kan gaan staan.