Speltherapie

WAT IS SPELTHERAPIE

Wanneer kinderen door ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen in hun ontwikkeling belemmerd worden of vastlopen, kan speltherapie ingezet worden. Met deze vorm van therapie kunnen kinderen door middel van spel hun emoties, wensen en gedachten delen met de therapeut. Het speciale karakter van het één op één contact tussen kind en therapeut geeft kinderen de kans zichzelf verder te ontwikkelen.


Speltherapie kan ook ingezet worden als er sprake is van sociale problemen.

Uw kind kan bijvoorbeeld moeite hebben met het maken en onderhouden van contact, met samenspelen of met het accepteren van de grenzen die u als ouder stelt.


Voorts kunnen emotionele problemen, zoals het hebben van een negatief zelfbeeld, problemen met het uiten van verdriet of boosheid, aan bod komen binnen speltherapie.


Kortom, spelen is een middel om onbewuste ervaringen te uiten en ingrijpende gebeurtenissen te kunnen verwerken. In de spelkamer kan dit op een ontspannen manier in een vertrouwde omgeving plaatsvinden.


Speltherapie sluit aan op het niveau en de belevingswereld van het kind. Binnen het spel kan de therapeut het kind aanwijzingen geven en alternatieven bieden, waardoor het kind zelf tot nieuwe inzichten en oplossingen kan komen.