Voor wie

VOOR WIE

Bij Het Speelbos kunnen kinderen en jongeren terecht van 4 tot 16 jaar met emotionele en sociale problemen.


Oorzaken hiervan kunnen zijn:


Een traumatische, onverwerkte ervaring. (EMDR behoort ook tot de mogelijkheden)

Het overlijden van een dierbaar persoon

Scheiding van ouders

Ziekenhuisopname

Een ongeval of ernstige ziekte

Problemen in de thuissituatie of op school

Gepest worden op school

Emotionele verwaarlozing

Slachtoffer zijn van mishandeling of seksueel misbruik

Hoogsensitiviteit


Ook kan een kind moeite hebben met het accepteren van zijn of haar eigen mogelijkheden en beperkingen, zoals:


Een lichamelijke of verstandelijke beperking

Een chronische ziekte

Een beperking door PDD-nos, ADHD of hechtingsproblematiek

Verandering in de gezinssituatie

Uithuisplaatsing

AdoptieSpeltherapie is een speelse, laagdrempelige vorm van therapie waarbij het contact met het kind op een warme, vertrouwelijke manier voorop staat.


Speltherapie helpt kinderen met:


Het verwerken van traumatische ervaringen. (EMDR behoort tot de mogelijkheden)

Het ontwikkelen van eigenheid

Het maken van eigen keuzes

Het nemen van eigen verantwoordelijkheid

Het vergroten van zelfvertrouwen

Het vergroten van sociale weerbaarheid

Het vergroten van sociale vaardigheden

Het vergroten van zelfbeheersing

Gevoelens uiten

Bewustwording van eigen krachten en hulpbronnen


Naast het therapieproces, is ook de samenwerking met ouders van belang.

Als ouder kent u uw kind het best en een goede samenwerking heeft een positieve invloed op het verloop van de therapie.

KINDEREN MET EEN (LICHT) VERSTANDELIJKE BEPERKING

Bij Het Speelbos kunt u ook terecht wanneer uw kind een (licht) verstandelijke beperking heeft. Voor kinderen met een beperking kan de wereld groot, onveilig en onvoorspelbaar voelen. In essentie is er geen verschil tussen speltherapie voor kinderen zonder of mét verstandelijke beperking. Een kind, al dan niet beperkt, wordt aangemeld omdat het door emotionele problemen vastloopt of dreigt vast te lopen in zijn ontwikkeling. Kinderen met een verstandelijke beperking hebben minder mogelijkheden om zich uit te drukken in taal. Soms moeten deze kinderen meer gestimuleerd worden om te spelen. De therapeut is vaak directer in het handelen door het bieden van structuur en duidelijkheid. Ook de mogelijkheden van het kind, de leeftijd en de interesse spelen een rol.


"Uw kind kan binnen speltherapie op spelende wijze

zijn beperkingen leren accepteren

en zijn eigen mogelijkheden en krachten ontdekken."


Kinderen van 4 tot 12 jaar en jongeren van 12 tot 20 jaar kunnen aangemeld worden bij Het Speelbos.